Stugor

BSTF förfogar över 3 st stugor (Degerträsk, Hundsjö och Per-Jassa)  och 15 st rastplatser med sittplatser och ved.Nedan en interiörbild från den nybyggda Hundsjökojan