Förtroendevalda

Förtroendevalda


Per Johansson                Ordförande                                          

Andreas Palmgren        v Ordf

Josephine Lindström    Sekreterare

Johan Larsson                Kassör


Arne Långström            


Björn Isaksson               Revisor

Joakim Sundqvist         Revisor

Kjell-Olov Strandberg  Ersättare

Johnny Westlund          Ersättare

Fred Gustavsson           Valberedning (Sammankallande)

Martin Nilsson              Valberedning