Förtroendevalda

Förtroendevalda


Per Johansson                Ordförande                                          

Andreas Palmgren        v Ordf

Josephine Lindström    Sekreterare

Johan Larsson                Kassör


Arne Långström   

Tommy Dalkvist        


Björn Isaksson               Revisor

Joakim Sundqvist         Revisor

Kjell-Olov Strandberg  Ersättare

Johnny Westlund          Ersättare

Leif Lundberg               Valberedning (Sammankallande)

Bert Jansson                   Valberedning