Lagring av personuppgifter

 

Vi behöver Era personuppgifter för att kunna skicka ut information till Er och för att kunna administrera Ert medlemskap. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress och typ av medlemskap (enskild/familjemedlem) som uppges i samband med betalande av medlemsavgiften. Personuppgifterna behandlas endast av föreningens styrelse. 

 

Enligt dataskyddsförordningen GDPR behöver föreningen en laglig grund för all behandling av personuppgifter. Avtal är en laglig grund för behandling av personuppgifter inom ramen för medlemskapet. Medlems ingående av avtal med föreningen sker när medlemsavgiften inbetalas till föreningens konto. Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemmen ha accepterat villkoren för medlemskap i föreningen och det har uppstått ett avtal mellan medlemmen och föreningen.  

 

Medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, få veta hur länge personuppgifterna lagras och lämna in eventuella klagomål till Datainspektionen. För kontakt angående detta använd föreningens e-mail alternativt kontakta någon i styrelsen, se Förtroendevalda.