Leder

Område:                                                      N:a / S:a Bredåker, Åkerby, Överäng och Degerbäcken


Antal km leder:                                          ca 120