Förarbevis


Tyvärr har vi inte lyckats få tag på någon efterträdare till våra tidigare utbildare som efter 12 år utan en enda underkänd elev valt att kliva av.

Av den anledningen blir det tyvärr ingen förarutbildning från och med våren 2015.


Vi jobbar på att få tag på intresserade som vi kan skicka på utbildning i Snofeds regi för att till nästa säsong kunna återuppta utbildningsverksamheten.


Är ni intresserad eller vet någon som är intresserad av att gå denna handledarutbildning, kontakta oss i styrelsen.